Dział 2: Podział spółek.

Art. 528.  § 1. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. § 2. Spółka osobowa nie podlega podziałowi. § 3. Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Art. 529.  § 1. Podział może być dokonany: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki…
Czytaj dalej