Dział 2: Spółka akcyjna.

Art.301. §1.Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §2.Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. §3.Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. §4.Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. §5.Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Art.302.Kapitał zakładowy…
Czytaj dalej