Dział 1: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.151. §1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. §2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §3.Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. §4.Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki….
Czytaj dalej