Dział 1: Spółka jawna.

Art.22. §1.Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. §2.Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art.31. Art.23.Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Art.24. §1.Firma spółki jawnej powinna zawierać…
Czytaj dalej