…a może by tak założyć spółkę ?

Na wstępie trzeba napisać, czym w ogóle jest spółka. Otóż spółka jest działalnością gospodarczą, która jest określona umową, prowadzoną w celu uzyskania kapitału.
Osoby zainteresowane tym tematem, zapewne wiedzą, że w Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe, które tworzą szerszą grupę spółek handlowych, wykluczając jedynie spółkę cywilną. Spółka cywilna jako jedyna jest regulowana przez Kodeks Cywilny, natomiast spółki handlowe podlegają przepisom pochodzącym z Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółki cywilne – nie posiadają osobowości prawnej. Mogą by założone przez osoby fizyczne, a także przez istniejące już podmioty gospodarcze. Każdy z wspólników ma możliwość wniesienia ze sobą kapitału własnego, jednak przeważnie ustala się, aby wartość poszczególnych wkładów była podobna, gdyż za zobowiązania spółki wszyscy odpowiadają solidarnie.

Spółki jawne - podobnie jak spółka cywilna nie posiadają osobowości prawnej. Tworzone są przeważnie przez niewielką liczbę wspólników, którzy wzajemnie darzą się zaufaniem i wnoszą kapitał własny. Założenia dotyczące tych spółek wymagają od wspólników, ujawnienia w nazwie firmy co najmniej jednego nazwiska współwłaściciela danej spółki. Bardzo ważne jest to, że spółki muszą być zawarte w formie pisemnej umowy. W innym wypadku spółka w świetle prawa jest nieważna. Wymogiem jest również ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Spółki partnerskie – są dosyć specyficzną formą działalności gospodarczej, służącą wyłącznie do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Założyć taką spółkę mogą tylko osoby fizyczne, które nie posiadają żadnej innej działalności. Proces rejestracyjny jest taki sam jak w przypadku spółki jawnej, tzn. wymagana jest rejestracja w KRS, a także zawarcie umowy w formie pisemnej. Nie posiada osobowości prawnej. Każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za wykonywanie swojego wolnego zawodu, jednak za np. kredyty lub pożyczki zaciągane na całą spółkę, wszyscy odpowiadają solidarnie. Lista wolnych zawodów:

 •     adwokat,
 •     aptekarz,
 •     architekt,
 •     biegły rewident,
 •     broker,
 •     doradca inwestycyjny,
 •     doradca podatkowy,
 •     inżynier budownictwa,
 •     księgowy,
 •     lekarz,
 •     lekarz dentysta,
 •     lekarz weterynarii,
 •     makler papierów wartościowych,
 •     notariusz,
 •     pielęgniarka,
 •     położna,
 •     radca prawny,
 •     rzecznik patentowy,
 •     rzeczoznawca,
 •     tłumacz przysięgły.

Spółki komandytowe – nie posiadają osobowości prawnej. Charakterystyczną jej cechą jest podział wspólników o różnym stopniu odpowiedzialności wobec zobowiązań spółki. Wyodrębniono dwa rodzaje wspólników w tej spółce. Komplementariusz odpowiada w spółce komandytowej za zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast komandytariusz – ten z kolei odpowiada jedynie do ustalonej w umowie sumy komandytowej.

Spółki komandytowo – akcyjne – to spółki osobowe, mające na celu prowadzenie działalności pod własną firmę, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych. Spółka zawiązuje się poprzez podpisanie statutu, który powinni podpisać wszyscy komplementariusze. Statut ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, a także konieczny jest wpis do KRS.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – są popularną formą spółek kapitałowych, którą może założyć jeden lub więcej podmiotów. Umowa pomiędzy wspólnikami musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co z kolei oznacza wyższe koszty jej założenia. Aby spółka mogła być zgłoszona do KRS, potrzebny jest kapitał zakładowy, wynoszący co najmniej 5000 złotych. W odróżnieniu do wcześniejszych spółek, posiada osobowość prawną.

Spółki akcyjne – to z pewnością najbardziej złożona forma spółki handlowej. Wymagają zaangażowania znacznie większego kapitału, gdyż powinien on wynosić co najmniej 100.000 złotych. Statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółki te posiadają osobowość prawną. Największą różnicą pomiędzy spółką akcyjną, a pozostałymi spółkami handlowymi jej sposób pozyskiwania przez nie kapitału, ponieważ jako jedyna z wszystkich form gospodarczych, może pozyskiwać go na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez obligacje.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>