Krajowy Rejestr Sądowy – nie taki diabeł straszny…

Krajowy Rejestr Sądowy, czyli KRS jest rejestrem publicznym zawierającym informacje osobowe. KRS  zawiera różnego rodzaju informacje o następujących podmiotach, które dokonały wpisu w tym rejestrze. Składa się z trzech części: rejestru przedsiębiorców rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych. KRS jest prowadzony w systemie informatycznym przez…
Czytaj dalej