A może spółka cywilna ?

Spółka cywilna jest zdecydowanie najprostszą formą działalności gospodarczej, którą może założyć dwóch lub więcej przedsiębiorców. Nie posiada osobowości prawnej, czego konsekwencją jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, więc wszystkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i wchodzą do ich wspólnego majątku. Sądzę, że założenie spółki cywilnej nie powinno Ci przysporzyć…
Czytaj dalej