Kim jest komplementariusz ?

* Komplementariusz to wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń. * Posiada prawo reprezentowania spółki i obowiązek prowadzenia jej spraw. Spółkę mogą reprezentować komplementariusze, których sąd nie pozbawił prawa reprezentowania spółki. * Prawo komplementariusza do prowadzenia spółki dotyczy każdej czynności sądowej i pozasądowej. * By komplementariusz…
Czytaj dalej

Kim jest komandytariusz ?

Może na początku należy wyjaśnić, kim jest komandytariusz. Oto kilka ciekawostek. * Otóż jest to wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność za spółkę jest ograniczona. Komandytariuszem może być  osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna spółka komandytowa. * Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. * Prowadzenie spółki nie należy do jego obowiązków chyba, że…
Czytaj dalej

Najlepszy adres dla Twojej firmy ?

Zakładając własną firmę, musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które będą miały znaczący wpływ na jej rozwój. Jedną z nich jest adres firmy. Sam dobrze wiesz, że dobry i prestiżowy adres przykuwa uwagę bardziej niż ten skromny i nie wiadomo, gdzie się znajdujący. Jeśli chcesz dla Twojej firmy jak najlepiej, ale chciałbyś również zaoszczędzić, to…
Czytaj dalej

Podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością !

Każdy przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą, dąży do tego, aby jego biznes zaczął przynosić zysk. Prowadzenie spółki z o.o. jest bardzo popularną formą działalności, ze względu na łatwość i szybkość w jej prowadzeniu. Jednak każda spółka obciążona jest obowiązkiem płacenia podatków. Są to: CIT → czyli podatek od osób prawnych. Z każdego dochodu spółki i…
Czytaj dalej

Kto kieruje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ?

  Z spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działają następujące ograny: – Zgromadzenie wspólników, czyli najwyższa władza w spółce. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest podejmowanie uchwał zwykłą większością lub drogą głosowania jawnego lub tajnego. – Zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników. Jego minimalny skład to jedna osoba, ale to wszystko określane jest umową spółki. – Rada nadzorcza lub komisja…
Czytaj dalej

Co lepsze ? Likwidacja czy upadłość ?

Masz swoją firmę, która przynosi coraz mniej zysków lub nawet musisz do niej dopłacać ? Firma taka nie jest rentowna, więc pewnie będziesz miał pomyśleć o jej likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Myślę, że na początku należy określić to, jaka firma może być uznana za upadłą. *** Otóż za upadłą możemy uznać firmę, która staje się…
Czytaj dalej

Jak zlikwidować spółkę, która ma długi ?

*** Kodeks Spółek Handlowych i artykuł 272 mówi nam o tym, że rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z KRS. Aby spółka mogła być zlikwidowana, do zadań przedsiębiorcy należy spłacenie wszystkich jej długów tzw. wierzytelności. W tym temacie bardzo ważną kwestia jest odpowiedzialność każdego z członków zarządu za…
Czytaj dalej

Dotacja z Unii Europejskiej ? Chętnie…

Chcesz założyć firmę, ale brakuje Ci środków finansowych ? Dotacje unijne – to rozwiązanie dla Ciebie. Myślę, że na początku należy określić, kto w ogóle może się o nie starać. Otóż: → osób, które pozostają bez pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, → kobiet powracających oraz wchodzących po…
Czytaj dalej

Jak wysokie są koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Podejrzewam, że jeśli rozważasz decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to na pewno chcesz wiedzieć jakie koszty przy tym musisz ponieść. Koszty te są następujące: → opłata notarialna płacona za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego (dla spółki z minimalnym kapitałem 5000 zł       wyniesie 160 zł + VAT (100 zł…
Czytaj dalej

Dokumenty w spółce z o.o.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zaopatrzyć się w kilka niezbędnych do rejestracji dokumentów. Do dokumentów tych należą: NIP- Numer Identyfikacji Podatkowej – kod składający się z dziesięciu cyfr, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Przyznaje go Urząd Skarbowy. UWAGA ! Od września 2011 roku osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w celu identyfikacji podatkowej…
Czytaj dalej