O spółce komandytowej w słowach kilku…

Spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Spółka komandytowa jest jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks Spółek Handlowych przyznał osobowość prawną. Stąd też spółka może nabywać we własnym imieniu prawa.

 Wspólnicy w spółce komandytowej:

-> Komplementariusz - wspólnik aktywny, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma przypisaną nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem.

-> Komandytariusz - wspólnik pasywny, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma przyznaną ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnik ten odpowiada za zobowiązania spółki do określonej w umowie kwoty tzn. sumy komandytowej.

Spółka komandytowa powstaje z momentem wpisu do rejestru, co zawsze poprzedzone jest zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa podlega wpisaniu do rejestru przedsiębiorców stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>