Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka kapitałową, która ma swoją osobowość prawną. Może ją utworzyć jedna lub więcej osób. Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne, prawne a także osobowe spółki handlowe. Każda spółka działa pod własną nazwą, ale konieczny jest w szyldzie dopisek „spółka z o.o.”. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej kosztowne i…
Czytaj dalej