Otwarcie o spółce jawnej.

Spółka jawna jest osobową spółką handlową, prowadzącą przedsiębiorstwo. Nie posiada osobowości prawnej, może natomiast pozywać i być pozwana. Za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Spółka jawna działa pod własną nazwą, która musi zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego wspólnika z dopiskiem „spółka jawna”. Jak możemy utworzyć spółkę jawną ? – zawierając umowę pomiędzy wspólnikami,…
Czytaj dalej