Ewentualnie spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowo – akcyjna – jest uznana za spółkę osobową, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i akcyjnej, co czyni ją bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Jednostka ta nie posiada osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać…
Czytaj dalej