Ewentualnie spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowo - akcyjna – jest uznana za spółkę osobową, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i akcyjnej, co czyni ją bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Jednostka ta nie posiada osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Współpracę w tej spółce podejmuje wspólnik aktywny – komplementariusz i wspólnik pasywny – akcjonariusz.

 

Aby rozpocząć działalność spółki komandytowo-akcyjnej wspólnicy muszą sporządzić statut w formie aktu notarialnego.

Statut musi zawierać:

- nazwa spółki,

- siedziba spółki,

- przedmiot działalności,

- rodzaj i wartość wkładów wnoszonych do spółki przez każdego z komplementariuszy

- wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania

- liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji

- nazwiska i imiona komplementariuszy wraz z siedzibami, adresami lub adresami do doręczeń

 

* Wkładem w spółkę może być gotówka lub aport. Nie może to być praca na rzecz spółki, usługi lub prawo niezbywalne.

** Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden komplementariusz. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

UWAGA !

Założenie i późniejsze prowadzenia takiej spółki jest bardzo drogie. Minimalny kapitał potrzebny do zawiązania spółki wynosi aż 50.000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>