Oddział spółki zagranicznej w Polsce ? Tak. Oto, co musisz wiedzieć.

Czym jest oddział spółki? Otóż jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub poza głównym miejscem wykonywania działalności. Polega to na tym, że oddział działa pod tą samą nazwą, co jednostka główna, jednak występuje i prowadzi działalność w innym miejscu niż ona. Obowiązkiem takiego oddziału jest samodzielne…
Czytaj dalej