Spółka osobowa a spółka kapitałowa.

SPÓŁKA OSOBOWA W tych spółkach wspólnicy powierzają nie tylko swój majątek, ale też pracę osobistą. Przeważnie liczba uczestników w tego typu spółkach jest niewielka, ale ryzyko duże – każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Spółka osobowa ma możliwość we własnym imieniu nabywać praca, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. SPÓŁKA KAPITAŁOWA…
Czytaj dalej