Dywidenda pod lupą.

Czym jest dywidenda ? Otóż dywidenda jest zyskiem przysługującym każdemu z akcjonariuszy danej spółki w związku z rocznym sprawozdaniem finansowym. Wysokość dywidendy ukazuje plany inwestycyjne spółki na najbliższe miesiące. Formy,w jakich może zostać wypłacona dywidenda: nowe udziały lub akcje, udziały lub akcje będące w posiadaniu podmiotu, środki pieniężne, *** O proporcjach podziału zysku na część…
Czytaj dalej