Likwidacja spółki z o.o. – koniec tego biznesu.

*** Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wykreślenia jej z rejestru sądowego. Przeważnie celem likwidacji spółki jest spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie jej bieżących spraw. Przyczyny likwidacji spółki: przyczyny przewidziane w umowie spółki, decyzja wspólników rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenie upadłości spółki, nie zawarto umowy spółki, określony w…
Czytaj dalej