Likwidacja spółki z o.o. – koniec tego biznesu.

*** Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wykreślenia jej z rejestru sądowego. Przeważnie celem likwidacji spółki jest spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie jej bieżących spraw.

Przyczyny likwidacji spółki:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
  • decyzja wspólników rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • nie zawarto umowy spółki,
  • określony w umowie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,
  • umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów,
  • wszystkie osoby zawierające umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.
  • na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
  • na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.

*** Osoby likwidujące spółkę, czyli tzw. likwidatorzy spółki, mają obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego fakt rozpoczęcia likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów, a także ich adresy. Każde z likwidatorów ma obowiązek dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.

*** Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest ogłoszenie rozpoczęcia procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Po spłaceniu i zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, pozostały majątek dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do tego, ile udziałów posiadają. O rozwiązaniu spółki likwidatorzy zobowiązani są zawiadomić właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>