Jak zlikwidować spółkę, która ma długi ?

*** Kodeks Spółek Handlowych i artykuł 272 mówi nam o tym, że rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z KRS. Aby spółka mogła być zlikwidowana, do zadań przedsiębiorcy należy spłacenie wszystkich jej długów tzw. wierzytelności. W tym temacie bardzo ważną kwestia jest odpowiedzialność każdego z członków zarządu za…
Czytaj dalej