Kto kieruje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ?

  Z spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działają następujące ograny: – Zgromadzenie wspólników, czyli najwyższa władza w spółce. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest podejmowanie uchwał zwykłą większością lub drogą głosowania jawnego lub tajnego. – Zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników. Jego minimalny skład to jedna osoba, ale to wszystko określane jest umową spółki. – Rada nadzorcza lub komisja…
Czytaj dalej