Zmiana w składzie wspólników spółki z o.o. Co należy zrobić ?

Zarząd składający wniosek o wpis zmian w składzie wspólników w spółce z o.o. razem z załączoną nową listą wspólników, nie ma obowiązku przedłożenia dowodów przejścia udziałów. Jednak musi liczyć się z tym, że Sąd Rejestrowy, w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych na nowej liście, będzie żądał owego dokumentu. Obowiązek rejestracji zmian zachodzących w…
Czytaj dalej

Rejestracja spółki w KRS

Aby uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego, co można zrobić zarówno w sposób tradycyjny, jak i drogą elektroniczną. Niezależnie od wybranego sposobu, bardzo ważne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie odpowiednich dokumentów, a także opłacenie owego wniosku. Wniosek o wpis można w sądzie złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Opcja wysłania drogą…
Czytaj dalej

S24 ? Co to takiego ?

Otóż S24 to internetowy sposób zakładania spółki, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie zwykłej procedury, co automatycznie wiąże się z obniżeniem kosztów. Informacje, jakie zostały udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwietniu 2013 roku, mówią nam, że liczba zarejestrowanych spółek w systemie S24 wyniosła 5274. To bardzo dużo. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają ten sposób rejestracji spółki ?…
Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Długów, czyli „jak Cię widzą – tak Cię piszą”.

Krajowy Rejestr Długów, a tak dokładnie Krajowy rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a w skrócie KRD – pierwsze tego typu polskie prywatne biuro informacji gospodarczej, działające w Polsce od 4 sierpnia 2003 roku. Nad KRD nadzór sprawuje Ministerstwo Gospodarki. Do zadań tego rejestru możemy zaliczyć gromadzenie, przechowywanie, a także udostępnianie informacji o dłużnikach. Jak…
Czytaj dalej

W razie problemów finansowych… kredyt na spółkę.

Spółka z o.o. to jak wiadomo spółka kapitałowa, więc już sam ten fakt daje do myślenia, że aby ją utworzyć, należy dysponować sporymi środkami finansowymi. Oczywiście każdy, kto ma zamiar otworzyć firmę posiada pieniądze, które ma zamiar przeznaczyć na ten właśnie cel, ale wydatki są spore, więc własny kapitał może się szybko wyczerpać. Czy kredyt…
Czytaj dalej

Jak dokonać podziału spółek ?

Zasady dokonywania podziału spółek są uregulowane przez Kodeks Spółek Handlowych. Możliwość ta dotyczy jedynie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna), które mogą dzielić się na dwie lub więcej. Niedopuszczalne jest jednak przeprowadzenie podziału spółki: → akcyjnej, jeśli jej kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, → znajdującej się w likwidacji, → która rozpoczęła podział…
Czytaj dalej

PROKURA – o co chodzi ?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca wpisany do KRS. Jej zakres jest bardzo ściśle określony i dotyczy jedynie spraw związanych z prowadzeniem spółki. Jak udzielić prokury ? * W osobowych spółkach, prokura zostaje udzielona przez wszystkich wspólników. * Musi ona zostać udzielona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zostaje…
Czytaj dalej

Księga udziałów w spółce z o.o.

Przepisy normujące funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nakładają na zarząd spółki obowiązek prowadzenia księgi udziałów. Pytanie brzmi: co zwiera taka księga i jakie są konsekwencje jej nieprowadzenia ? Do wspomnianej księgi udziałów należy wpisywać: → nazwisko i imię, a także adres każdego wspólnika, → liczbę i wartość nominalną jego udziałów, → ustanowienie zastawu lub użytkowania…
Czytaj dalej

Czy jest możliwość podwyższenia lub obniżenia kapitału w spółce z o.o. ?

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać, a mianowicie na mocy dotychczasowych zapisów w umowie spółki lub przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na zasadzie podniesienia wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego musi myć zgłoszone przez zarząd do Sądu rejestrowego razem z uchwałą…
Czytaj dalej

Jak dokonać łączenia spółek ?

W przepisach prawnych znajdziemy informacje dotyczące możliwości połączenia spółek, które jest uregulowane Kodeksem Spółek Handlowych. W procedurze łączenia spółek występują dwa podmioty: spółka przejmowana i spółka przejmująca. Połączenie spółek może nastąpić w przypadku: → spółek kapitałowych między sobą, → spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną, → spółki kapitałowej z osobową, → spółki komandytowo-akcyjnej ze spółka zagraniczną,…
Czytaj dalej