Chcesz rozpocząć coś nowego ? Może by tak przekształcić spółkę ?

Przekształcenie spółki to działanie regulowane Kodeksem Spółek Handlowych, z którego przepisów wynika, że każda spółka handlowa może zostać przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Ciekawostką jest, że również spółka cywilna może zostać spółką handlową. Uwaga ! Nie można przekształcić spółki, która rozpoczęła podział majątku, proces likwidacji albo ogłosiła upadłość. W procesie przekształcenia, bardzo ważny jest…
Czytaj dalej