Jak można przekształcić spółkę ?

1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. na przekształcenie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy, wspólnicy spółki przekształcanej za jej zobowiązania odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze spółką przekształconą przez okres trzech lat. 2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową na przekształcenie spółki muszą wyrazić zgodę jej wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej 2/3 kapitału zakładowego spółki…
Czytaj dalej