Jak można przekształcić spółkę ?

1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.

  • na przekształcenie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy,
  • wspólnicy spółki przekształcanej za jej zobowiązania odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze spółką przekształconą przez okres trzech lat.

2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

  • na przekształcenie spółki muszą wyrazić zgodę jej wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej 2/3 kapitału zakładowego spółki (jednak statut spółki może przewidywać inne warunki)

3. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

  • na przekształcenie zgodę muszą wyrazić wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego,
  • przekształcana spółka musi posiadać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej dwa lata obrotowe,
  • spółka akcyjna, która ma zostać przekształcona, koniecznie musi mieć pokryty cały kapitał zakładowy,
  • kapitał zakładowy spółki przekształcanej powinien być równy lub wyższy od kapitału spółki przekształconej.

4. Przekształcanie spółki osobowej w inną spółkę osobową.spółka oso

  • na przekształcenie spółki zgodę muszą wyrazić wszyscy wspólnicy,
  • wspólnicy przekształcanej spółki są obciążeni odpowiedzialnością za jej zobowiązania, które powstały przed dniem rozpoczęcia procedury przekształcania na zasadach dotychczasowych przez trzy lata od przekształcenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>