Spółka z o.o. i jej podmiotowość prawna.

Spółka z o.o. podobnie jak pozostałe spółki handlowe, powstaje wraz z zawarciem umowy spółki. Po sporządzeniu umowy, powstaje odrębny podmiot prawa, czyli tzw. spółka z o.o. w organizacji, która ma możliwość uczestniczenia w obrocie prawnym. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółce tej przysługuje zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądowa i procesowa….
Czytaj dalej