Jak dokonać łączenia spółek ?

W przepisach prawnych znajdziemy informacje dotyczące możliwości połączenia spółek, które jest uregulowane Kodeksem Spółek Handlowych. W procedurze łączenia spółek występują dwa podmioty: spółka przejmowana i spółka przejmująca. Połączenie spółek może nastąpić w przypadku: → spółek kapitałowych między sobą, → spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną, → spółki kapitałowej z osobową, → spółki komandytowo-akcyjnej ze spółka zagraniczną,…
Czytaj dalej