Czy jest możliwość podwyższenia lub obniżenia kapitału w spółce z o.o. ?

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać, a mianowicie na mocy dotychczasowych zapisów w umowie spółki lub przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na zasadzie podniesienia wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego musi myć zgłoszone przez zarząd do Sądu rejestrowego razem z uchwałą…
Czytaj dalej