Księga udziałów w spółce z o.o.

Przepisy normujące funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nakładają na zarząd spółki obowiązek prowadzenia księgi udziałów. Pytanie brzmi: co zwiera taka księga i jakie są konsekwencje jej nieprowadzenia ? Do wspomnianej księgi udziałów należy wpisywać: → nazwisko i imię, a także adres każdego wspólnika, → liczbę i wartość nominalną jego udziałów, → ustanowienie zastawu lub użytkowania…
Czytaj dalej