PROKURA – o co chodzi ?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca wpisany do KRS. Jej zakres jest bardzo ściśle określony i dotyczy jedynie spraw związanych z prowadzeniem spółki. Jak udzielić prokury ? * W osobowych spółkach, prokura zostaje udzielona przez wszystkich wspólników. * Musi ona zostać udzielona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zostaje…
Czytaj dalej