Jak dokonać podziału spółek ?

Zasady dokonywania podziału spółek są uregulowane przez Kodeks Spółek Handlowych. Możliwość ta dotyczy jedynie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna), które mogą dzielić się na dwie lub więcej.

Niedopuszczalne jest jednak przeprowadzenie podziału spółki:

akcyjnej, jeśli jej kapitał zakładowy nie został pokryty w całości,

znajdującej się w likwidacji,

która rozpoczęła podział majątku,

upadłej.

Sposoby podziału spółek:

  1. Podział przez przejęcie – polega na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne spółki w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej, które następnie obejmą wspólnicy spółki dzielonej.
  2. Podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki – polega na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki.
  3. Podział przez zawiązanie nowej spółki – polega na zawiązaniu nowych spółek, na które przechodzi majątek spółki dzielonej w zamian za udziały lub akcje nowych spółek.
  4. Podział przez wydzielenie – polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.

Dniem podziału spółki jest dzień, kiedy zostanie ona wykreślona z rejestru, natomiast dzień wydzielenia to dzień wpisania nowej spółki do rejestru i automatycznie w tym dniu spółka zostaje rozwiązana bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Co musi zawierać plan podziału spółki ?

typ, nazwę i siedzibę każdej ze spółek, które uczestniczą w podziale,

stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek zarówno przejmujących, jak i nowo zawiązanych,

wysokość ewentualnych dopłat,

zasady, które dotyczą przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych,

prawa przyznane wspólnikom przez spółki

korzyści jakie zostaną przyznane członkom spółek,

szczegółowy opis i podział składników majątku, a także zezwoleń, koncesji lub ulg jakie przypadną spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym,

podział udziałów lub akcji pomiędzy wspólników + zasady podziału.

Spółki, którym przypadł majątek pochodzący z dzielonej spółki, przez pierwsze 3 lata od ogłoszenia podziału, solidarnie odpowiadają za zobowiązania wskazane w planie podziału spółki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>