Krajowy Rejestr Długów, czyli „jak Cię widzą – tak Cię piszą”.

Krajowy Rejestr Długów, a tak dokładnie Krajowy rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., a w skrócie KRD – pierwsze tego typu polskie prywatne biuro informacji gospodarczej, działające w Polsce od 4 sierpnia 2003 roku. Nad KRD nadzór sprawuje Ministerstwo Gospodarki. Do zadań tego rejestru możemy zaliczyć gromadzenie, przechowywanie, a także udostępnianie informacji o dłużnikach. Jak…
Czytaj dalej