Rejestracja spółki w KRS

Aby uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego, co można zrobić zarówno w sposób tradycyjny, jak i drogą elektroniczną. Niezależnie od wybranego sposobu, bardzo ważne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie odpowiednich dokumentów, a także opłacenie owego wniosku. Wniosek o wpis można w sądzie złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Opcja wysłania drogą…
Czytaj dalej