Zmiana w składzie wspólników spółki z o.o. Co należy zrobić ?

Zarząd składający wniosek o wpis zmian w składzie wspólników w spółce z o.o. razem z załączoną nową listą wspólników, nie ma obowiązku przedłożenia dowodów przejścia udziałów. Jednak musi liczyć się z tym, że Sąd Rejestrowy, w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych na nowej liście, będzie żądał owego dokumentu.

Obowiązek rejestracji zmian zachodzących w składzie wspólników spółki z o.o. występuje w sytuacji przejścia udziałów na inną osobę (np. na nabywcę udziału lub spadkobiercę zmarłego wspólnika).

W przypadku zajścia zmian w składzie osobowym wspólników, należy zawiadomić o tym fakcie spółkę poprzez przedłożenie dowodu przejścia udziałów. Po złożeniu takiego zawiadomienia, nabywca udziałów staje się wspólnikiem spółki, a zarząd ma obowiązek wpisania go do księgi udziałów, w której znajdują się wszystkie dane o wspólnikach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Księga ta jest dokumentem, do którego wpisuje się szczególnie imię oraz nazwisko (lub nazwę firmy), adres (siedzibę), liczbę i nominalną wartość udziałów jakie przypadają na poszczególnych wspólników. W niej odnotowywane są również wszystkie zmiany dotyczące osób wspólników i należących do nich udziałów.

Po dokonaniu wpisów w księdze udziałów, zarząd ma obowiązek sporządzenia nowej listy wspólników. Lista ta musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Po wprowadzeniu zmian w księdze udziałów i sporządzeniu nowej listy wspólników spółki, zarząd musi złożyć te listę w Sądzie Rejestrowym w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze.

*Dzieje się tak w sytuacji, kiedy zmiany dotyczą wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów w spółce. W przypadku zmian dotyczących wspólników, którzy mają mniej niż 10% udziałów, zmiany w rejestrze nie są dokonywane. Wówczas nową listę wspólników ujawnia się w aktach rejestrowych spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>