Wszystko na temat umowy spółki z o.o.

Co to w ogóle jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Spółka ta należy do grupy spółek kapitałowych, co wiąże się z tym, że do jej powstania wymagany jest kapitał zakładowy (w tym przypadku 5 000 zł). Jest to spółka, która posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania spółki.

Jaka jest forma umowy spółki z o.o. ?

Wymagane jest, aby umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy spółka jest zakładana przez Internet).

Co musi znaleźć się w umowie spółki z o.o. ?

Nazwa i siedziba spółki

Bardzo ważne jest, aby w umowie zawrzeć pełną nazwę firmy z wymaganym dopiskiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Prócz tego nazwę skróconą, która będzie mogła służyć jaki zamiennik w obrocie gospodarczym.

Siedziba spółki jest miejscowością, w której przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało. Na podstawie siedziby spółki, określany będzie odpowiedni Urząd Skarbowy dla kwestii rozliczeń podatkowych.

Przedmiot działalności spółki

W naszym kraju przedmiot działalności spółki jest określany przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby wybranych PKD. Należy jednak pamiętać, żeby nie wybierać pochopnie kodów, ponieważ niektóre z nich wymagają szczególnych zgłoszeń i uprawnień, jakie musi mieć przedsiębiorca, aby działalność mógł prowadzić. Są również sytuacje, kiedy przez wybór konkretnego kodu PKD, przedsiębiorca traci liczne przywileje, jakie przysługiwały mu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwota kapitału zakładowego

Z racji tego, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową, jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Wniesienie wkładu przez wspólników może mieć dwie postacie:

  • wkład pieniężny, czyli gotówka,
  • wkład niepieniężny, czyli tzw. aport.

Wymagane jest, aby wniesienie kapitału zakładowego zostało dokonane przed rejestracją spółki w KRS.

Udziały

Kapitał zakładowy spółki jest dzielony na udziały, a wartość nominalna jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 złotych. Ilość udziałów jest ustalana na podstawie wniesionego kapitału oraz ustalonej wartości udziałów.

W umowie musi zostać określone, w jaki sposób dzielone będą udziały w spółce z o.o.. Jeżeli wspólnik będzie mógł mieć więcej niż jeden udział, wówczas są one równej wartości i nie mogą być podzielne.

Czas trwania spółki, jeśli jest określonych

Spółka z o.o. może być zakładana na czas:

  • określony (należy wskazać konkretną datę, do której spółka będzie istniała),
  • nieokreślony.

Dodatkowe informacje zawarte w umowie spółki z o.o.

Bardzo często przedsiębiorcy przy sporządzaniu umowy spółki, zawierają informacje takie, jak:

  • wzmianka o możliwości podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  • określić osobę, której głos będzie decydujący w każdym przypadku,
  • sposób zbywania udziałów,
  • tworzenie kapitałów rezerwowych i zapasowych,
  • wzmianka dotycząca czasu trwania roku obrotowego,
  • powołanie zarządu spółki oraz określenie jego funkcji i kadencji,

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zmiany w umowie spółki mogą być dokonywane niezliczoną ilość razy, ale należy pamiętać, że każda zmiana musi mieć formę pisemną, wymaga uchwały wspólników, a także zgłoszenia w rejestrze sądowym.

 

Założenie spółki z o.o. następuje z chwilą zawarcia umowy spółki, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>