Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej

Myślę, że to, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być komplementariuszem w spółce komandytowe, jest już jasne. Nasuwa się jednak pytanie – kto może reprezentować spółkę z o.o. komandytową ? Kodeks Spółek Handlowych przewiduje, że w spółce komandytowej, prawo do reprezentowania spraw spółki ma tylko komplementariusz. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to komandytariusz nie ma…
Czytaj dalej