Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej

To, że jednym ze wspólników spółki komandytowej może być spółka z o.o. już nie budzi żadnych wątpliwości i nie jest zaskoczeniem. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej ma wiele zalet. Jak przewiduje Kodeks Spółek Handlowych, reprezentowanie spółki komandytowej przysługuje jedynie komplementariuszom. Wówczas komandytariusz nie ma ani prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. W sytuacji spółki z…
Czytaj dalej

… pieniądze na ratunek !

Jak zapewne zdążyłeś zauważyć, nasza krajowa gospodarka nie jest w najlepszej sytuacji. Wynik ten spowodował spore zmiany, do których zaliczyć można uproszczenie procedur związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wszystkie te spostrzeżenia spowodowały, że Polska otrzymała pomoc finansową od Unii Europejskiej, która będzie realizowana w latach 2014-2020. Komisja Europejska w pewnego rodzaju uzasadnieniu…
Czytaj dalej

Wady spółki z o.o. komandytowej, na które warto zwrócić uwagę.

Po pierwsze: KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI Jak zapewne wiesz, prowadzenie księgowości wiąże się z dodatkowymi kosztami, które obciążają przedsiębiorstwo. Na dodatek jest podwójne, ponieważ księgi rachunkowe muszą być prowadzone zarówno dla spółki z o.o. jak i spółki komandytowej. Po drugie: WYSOKIE KOSZTY REJESTROWE Wysokie koszty rejestracji wywodzą się z tego, że trzeba zarejestrować obie ze…
Czytaj dalej