Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej

To, że jednym ze wspólników spółki komandytowej może być spółka z o.o. już nie budzi żadnych wątpliwości i nie jest zaskoczeniem. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej ma wiele zalet.

Jak przewiduje Kodeks Spółek Handlowych, reprezentowanie spółki komandytowej przysługuje jedynie komplementariuszom. Wówczas komandytariusz nie ma ani prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki.

W sytuacji spółki z o.o. komandytowej, gdzie komplementariuszem jest spółka, a komandytariuszami osoby fizyczne, prawo reprezentacji spółki będzie przysługiwało spółce. Spółka z o.o. z racji tego, że jest osobą prawną, będzie działała poprzez swoje organy, a sprawy związane z jej reprezentacją dokonywane są przez zarząd. Ważną informacją jest to, że ten sam zarząd będzie reprezentował spółkę komandytową, nie będąc jej organem, lecz komplementariuszem.

Okazuje się jednak że prawo do reprezentacji spółki nie będzie miał jedynie zarząd spółki z o.o. W sytuacji, kiedy powołany został prokurent, również on będzie mógł występować w imieniu spółki komandytowej.

 

Spólka z o.o. komandytowa to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie komandytariuszami są osoby fizyczne, a komplementariuszem spółka z o.o..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>