Odpowiedzialność w spółce z o.o. !

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić na wiele sposobów. Jak zapewne wiesz, jednym z nich jest założenie spółki, które w zależności od wybranej formy, różnią się od siebie kwestią odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Za jakie zobowiązania odpowiadają wspólnicy w spółce z o.o., a jaką odpowiedzialność ponosi każdy z członków zarządu ?

Podstawową cechą spółki z o.o. jest to, że za zobowiązania spółki spółka ta odpowiada jedynie swoim majątkiem, natomiast wspólnicy jedynie do wysokości swoich wkładów (mogą oni jedynie stracić wkłady lub inne świadczenia wniesione do spółki). Odpowiedzialność za zobowiązania nie dotyczy ich majątku osobistego.

Jednak w przypadku, kiedy wspólnik okaże się równocześnie członkiem zarządu, a egzekwowanie spłaty zobowiązań okaże się bezskuteczne, to wszyscy członkowie zarządu za zobowiązania odpowiadają solidarnie.

Kiedy odpowiedzialność może być uchylona ?

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy:

  • Wniosek o upadłość lub likwidację został zgłoszony we właściwym czasie.
  • Niezgłoszenie wniosku nie spowodowało szkody dla wierzycieli.
  • Zarząd wykaże, że spółka posiada majątek, który jest w stanie zaspokoić zobowiązanie wobec wierzyciela.
  • Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację nie został złożony, kiedy pozwany wspólnik był członkiem zarządu.
  • Nie przeprowadzono egzekucji majątku spółki.

 

Odpowiedzialność w spółce z o.o. za zobowiązania obciąża cały majątek spółki, a dopiero w następnej kolejności członków zarządu, którzy odpowiadają solidarnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>