Parę słów w kwestii zbycia udziałów w spółce z o.o.

Otóż zbycie części udziałów w spółce z o.o. jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy umowa na to pozwala. Wówczas powstaje „nowy udział”, którego wartość nominalna nie może być niższa niż 50 zł. Jednak gdy wspólnik posiada więcej niż jeden udział i chce zbyć tylko ich część, to pomiędzy zbywcą i nabywcą powstaje wspólność prawa udziałowego.

Prócz tego, w umowie spółki powinno być zawarte, kto wyraża zgodę na zbycie udziałów. Organem tym może być zarząd, Rada Nadzorcza lub poszczególni wspólnicy. Istnieje również możliwość, aby była to osoba trzecia lub organ administracji. Jeżeli jednak umowa nie zawiera takiej informacji, to zgodę na zbycie udziałów wyraża cały zarząd i musi to zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W razie odmowy zarządu, wspólnik chcący pozbyć się udziałów, ma prawo do tego, aby o taką zgodę wystąpić do Sądu Rejestrowego, który szuka ważnych dowodów, aby jej udzielić. Jednocześnie sąd oznajmia pozostałych wspólników spółki o tym, że mogą przedstawić swojego nowego kandydata na nabywcę „wolnych” udziałów.

*** W sytuacji śmierci jednego ze wspólników spółki z o.o., jego udziały przejmuje spółka w celu ich umorzenia, obniżając kapitał zakładowy. Istnieje również możliwość, że udziały zmarłego przejdą do podziału na pozostałych wspólników lub ja jego spadkobierców. Jeśli wszystkie udziały są tej samej wartości, spadkobiercy mogą otrzymać ułamkową wspólność praw udziałowych lub udziały będą podzielone zgodnie z postanowieniami o przekazaniu spadku.

Przekazanie udziałów na innego wspólnika koniecznie musi zostać zgłoszone organom zarządzającym spółką. Jednak Kodeks Spółek Handlowych nie określa, w jakiej to musi być formie. Tak więc można zdarzenie to zgłosić telefonicznie, mailowo, pisemnie. Istnieje jednak warunek, że do zawiadomienia musi zostać załączony dowód przejścia udziałów.


Jeden komentarz do “Parę słów w kwestii zbycia udziałów w spółce z o.o.

  1. Szukałam ostatnio ciekawego artykułu nt.zbycia udziałów w takiej spółce i bardzo cieszę się, że w końcu znalazłam ten blog!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>