Nieuczciwa konkurencja ? Czas na walkę.

konkurencja-wsrod-firm

Wielu przedsiębiorców musi zmierzać się z sytuacją, kiedy to inna skopiowała ich produkt. Wówczas pojawia się skutek uboczny nie zastrzeżenia wzoru w Urzędzie Patentowym. Co robić dalej? Czy wiesz wszystko o nieuczciwej konkurencji? Uzupełnij ewentualne braki, czytając ten artykuł.

Czym właściwie jest nieuczciwa konkurencja ?

Działanie to zostało dokładnie opisane w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku, która dotyczyła zwalczania nieuczciwej konkurencji. W oparciu o informacje w niej się znajdujące, wnioskujemy, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie będące:

sprzeczne z prawem,

sprzeczne z dobrymi obyczajami,

zagrożeniem lub naruszeniem interesów innego przedsiębiorcy,

zagrożeniem lub naruszeniem interesów Klienta. 

Jakie działanie może zostać uznane za nieuczciwą konkurencję ?

Lista ta jest dosyć długa, więc należy dokładnie jej się przyjrzeć i unikać czynów związanych z:

wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa,

fałszywym oznaczeniem pochodzenia geograficznego towaru lub usługi,

wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów i usług,

naruszeniem tajemnicy obowiązującej w danym przedsiębiorstwie,

namawianiem do niewykonania lub niewykonaniem umowy dotyczących zatrudniania pracowników,

posługiwaniem się podrabianymi produktami,

pomówieniem przedsiębiorcy konkurencyjnego,

bezpodstawnym zachwalaniem własnej firmy,

utrudnianiem nowym firmom dostępu do rynku,

przekupstwem osób publicznych,

nieuczciwą/zakazaną reklamą.

Wymieniać można jeszcze długo, długo… W skrócie ujmując – nieuczciwą konkurencją są czyny przedsiębiorcy, który niekorzystnie wpływa na wizerunek innego przedsiębiorcy.  

Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją ?

Przedsiębiorca wobec którego został zastosowany chociażby jeden z czynów nieuczciwej konkurencji może żądać:

zaprzestania niedozwolonych działań,

naprawienia skutków zakazanych działań,

sprostowania w odpowiedniej formie w środkach masowego przekazu,

zwrócenia bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

zasądzenia określonej sumy, którą sprawca będzie musiał przeznaczyć na wyznaczony wcześniej cel związany z wsparciem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Pamiętaj !

Najbardziej praktycznym sposobem na uniknięcie czynów nieuczciwej konkurencji jest tzw. klauzula o zachowaniu poufności. Strony tego typu klauzuli (lub umowy) zobowiązują się do ochrony informacji pozyskanych przez cały czas trwania współpracy. 

nieuczciwa konkurencja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>