Czy spółka z o.o. może prowadzić KPiR?

ksiegowosc-w-spolce

Niektórym przedsiębiorcom wydaje się, że to jaki sposób będą prowadzić księgowość swojej firmy, zależy tylko i wyłącznie od nich, jako właścicieli firmy. Otóż nie do końca tak jest. Owszem w niektórych przypadkach można wybierać, ale nie we wszystkich.

Nawiązując do tytułu tego postu, spółka z o.o. nie ma możliwości prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, ponieważ prawo to dotyczy jedynie:

osób fizycznych,

spółek cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne,

spółek jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne,

spółek partnerskich prowadzonych przez osoby fizyczne.

osób, które wykonują działalność w oparciu o umowy agencyjne, umowy zlecenia,

osób prowadzących specjalne działy produkcji rolnej,

osób duchownych, które zrezygnowały z odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występuje obowiązek prowadzenia tzw. „pełnej księgowości” zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o rachunkowości.

Ważne jest to, że po zakończeniu roku obrotowego, spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, obejmującego:

rachunek zysków i strat,

bilans,

informacje dodatkowe.

Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym. Spora część obowiązków księgowym znajduje się po stronie firmy, do której zadań należy m.in. prowadzenie raportu kasowego, co stanowi porządne odzwierciedlenie stanu gotówki w firmie.

Bardzo ważne jest to, że spółka wszelkiego rodzaju płatności może dokonywać jedynie ze swoich pieniędzy. W sytuacji braku środków finansowych, właściciel nie mam możliwości zapłacenia ze swojej kieszeni! Istnieje jednak opcja, kiedy to może on udzielić swojej firmie pożyczki w oparciu o umowę.

księgowość w spółce z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>