Sprawozdanie spółki z o.o.

Celem sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz finansowej, uwzględniającym przy tym zasady rachunkowości wynikające z ustawy oraz zasady przyjęte przez spółkę. Spółka z o.o. zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego, który składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. BILANS Bilansem nazywamy wykaz…
Czytaj dalej