Sprawozdanie spółki z o.o.

Celem sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz finansowej, uwzględniającym przy tym zasady rachunkowości wynikające z ustawy oraz zasady przyjęte przez spółkę.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego, który składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

BILANS
Bilansem nazywamy wykaz aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunkiem zysków i strat jest zbiór danych z roku obrotowego i poprzedniego. Sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym.

INFORMACJA DODATKOWA
Informację dodatkową stanowią wszelkie dane uzupełniające bilans oraz rachunek zysków i strat, między innymi: dane dotyczące zatrudnienia, informacje o poniesionych i planowanych nakładach oraz informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe podpisywane jest przez osobę, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zarząd. Zarząd składa sprawozdanie finansowe w terminie nie przekraczającym 15 dni od jego zatwierdzenia. Na zatwierdzenie natomiast spółka ma 6 miesięcy od dnia bilansowego.

A jak spółki z o.o. rozliczają się z podatków?
O tym przeczytasz TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>