Umowa o pracę na czas określony – istotne zmiany od lutego 2016 roku!!!

22 lutego 2016 roku wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy „Kodeks Pracy” oraz niektórych innych ustaw, która za zadanie będzie mieć ograniczenie możliwości pracodawców odnośnie podpisywania umów o pracę na czas określony. Nowelizacja dotyczyć ma głównie okresu na jaki podpisywane są terminowe umowy.

Do tej pory pracodawcę nie ograniczały żadne przepisy prawne o terminie zawarcia umowy, dlatego częstym rozwiązaniem było, że tworzył on umowę o pracę z pracownikiem na 5, 10 bądź nawet 15 lat.

Po wejściu w życie omawianej nowelizacji maksymalnym okresem zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony to 33 miesiące. Ustawodawca tłumaczy również, że łączny okres zatrudnienia między tymi samymi stronami w przypadku zawarcia kilku umów nie może przekraczać 33 miesięcy. Niezastosowanie się do wprowadzonych zmian skutkować będzie tym, iż od dnia następującego po upływie terminu 33 miesięcy, pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

W praktyce będzie to wyglądać następująco: Pracodawcy przysługuje prawo do zatrudnienia pracownika na okres próbny nie większy niż 3 miesiące, z czego łączny okres zatrudnienia pracownika na czas określony to 3 lata (33 miesiące ustawowe + 3 miesiące okresu próbnego).

Kolejną zmianą na jaką muszą nastawić się pracodawcy to ilość, odstępy czasowe między zawieranymi umowami oraz okres wypowiedzenia. Nowe przepisy wprowadzać mają, że maksymalnie te same strony mogą zawrzeć 3 umowy na czas określony, z czego 4 staje się umową na czas nieokreślony.

Wcześniejsze zapisy prawne pozwalały pracodawcom wymigiwać się z obowiązku zawarcia umowy na czas nieokreślony, albowiem mówiły, że odstęp czasowy między zawieranymi umowami nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Wykorzystując tą lukę prawną, strony umowy wprowadzały dłuższe niż miesięczne przerwy między zawieranymi umowami, co pozwalało im na zawieranie „de facto” nieograniczonej liczby umów o pracę na czas określony. Nowelizacja odchodzi od tej reguły i wprowadza nowe postanowienie mówiące, że odstęp czasowy nie ma znaczenia.

Jeżeli posiadacie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>