Odpowiedzialność wspólnika w spółce cichej

Wspólnik w spółce cichej charakteryzuje się jako osoba wnosząca odpowiedni kapitał, przy czym wraz z wniesieniem swojego wkładu pozyskuje możliwość ustalonej przez strony w określonej wysokości partycypacji w zysku, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości wobec zewnętrznych podmiotów gospodarczych.

 

Wspólnik cichy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności majątkowej odnośnie powstałych w czasie współpracy długów. A zarazem nie ma obowiązku angażowania się w czynności związane z funkcjonowaniem firmy, a w szczególności w zakresie prowadzenia jego spraw lub reprezentacji.

 

Wspólnik nie dysponuje żadnymi uprawnieniami do majątku przedsiębiorcy w związku z tym, w czasie postępowania likwidacyjnego nie przysługują mu żadne należności. Co do otrzymywania części zysku, strony w czasie spisywania umowy dokładnie określają wysokość i częstotliwość (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie) określonej kwoty.

Anonimowość wspólnika cichego powoduje również brak możliwości pełnego korzystania z sukcesu przedsiębiorcy oraz uzyskanej przez niego renomy na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>