Kto może stać się członkiem zarządu spółki z o.o.?

Odpowiadając na pytanie w tytule tego postu można powiedzieć – każdy. Nie jest to jednak dokładna odpowiedź. Po pierwsze członek zarządu spółki z o.o. musi być osobą pełnoletnią, gdyż wtedy ma pełną zdolność do czynności prawnych (nie dotyczy to osób ubezwłasnowolnionych). Kolejnym warunkiem objęcia stanowiska członka zarządu jest bycie nie karalnym przez okres co najmniej 5 lat wstecz. Przepis ten dotyczy przestępstw przeciwko…
Czytaj dalej