Spółka komandytowa jako spółka osobowa

Spółka komandytowa jest spółką handlową zaliczaną do spółek osobowych. Do tej grupy poza nią zalicza się również spółki jawne, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z wielu cech spółki komandytowej, takich jak:  względnie trwały skład osobowy,  znacznie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów, które zajmowałyby się prowadzeniem spółki zamiast wspólników. 

Spółka komandytowa nie jest jedną ze spółek kapitałowych między innymi dlatego, że nie ma osobowości prawnej. Jej utworzenie wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładu na kapitał zakładowy (jest to wnoszona do firmy przez komandytariuszy kwota komandytowa, tworząca sumę komandytową). Ponad to spółka komandytowa ma przyznaną przez Kodeks Spółek Handlowych tylko podmiotowość prawną. To upoważnia spółkę komandytową do nabywania w własnym imieniu praw oraz zaciągania zobowiązań. Jednak ponieważ nie jest osobą prawną, nie musi borykać się z podwójnym opodatkowaniem.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące spółki komandytowej określają, również zasady tworzenia jej nazwy. Zgodnie z nimi w nazwie spółki komandytowej musi się znaleźć nazwisko przyjemniej jednego wspólnika, pośród komplementariusza oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”, które dopuszcza się w skrócie „sp. K.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>