Etapy zakładania spółki z o.o.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w trybie on-line, przy pomocy systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji to system ten można poszukać w Internecie. Samodzielne zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa według ustalonego szablonu. 1. Przygotowanie: – opracowanie projektu umowy spółki, – ustalenie wysokości kapitału zakładowego, a także sposobu jego…
Czytaj dalej

Wniosek o wpis do KRS

Rejestracja działalności gospodarczej to zadanie żmudne i złożone, które obliguje przedsiębiorcę do sporządzania umowy spółki, przygotowania i złożenia odpowiednich wniosków w stosownych urzędach i instytucjach. Jednym z obowiązkowych formularzy, jakie przedsiębiorca musi przygotować jest „”Wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców”” mający na celu zgłoszenie działalności do rejestru KRS. W zależności od formy prawnej, na jaką…
Czytaj dalej

Naliczanie odsetek od stycznia 2016 roku!

Od bieżącego roku przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany mówiące o naliczaniu odsetek za opóźnienie w transakcjach zarówno między nimi samymi, jak i między przedsiębiorcą, a konsumentem oraz kwestii regulujących wysokość tzw. odsetek maksymalnych. Nowelizacja informuje o tym, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej…
Czytaj dalej