Sprawozdanie spółek podpisane do końca marca

Sprawozdanie finansowe spółek powinno zostać podpisane w dniu jego sporządzenia. Najczęściej dzień ten
w jednostkach, których rok kalendarzowy jest równocześnie rokiem obrotowym, upływa 31 marca.

O czym trzeba pamiętać?
- we wszystkich elementach sprawozdania finansowego data podpisania powinna być ta sama
- w przypadku gdy nastąpiły zdarzenia po dniu bilansowym między sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, które wymuszają zmianę sporządzonego już sprawozdania finansowego – należy wówczas zamieścić na sprawozdaniu nową datę (datę ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego), a nie datę pierwotnie sporządzonego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe musi podpisać podając datę podpisu osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu lub prowadzenia ich przez centrum obliczeniowe grupy kapitałowej – podpis składa osoba uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego lub centrum obliczeniowego,
oraz:
- kierownik jednostki, a jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>