Wznowienie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie zwolnieni są z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet gdy przedsiębiorca określi datę jej…
Czytaj dalej

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD zajmuje się opracowywaniem statystyk. Wykorzystywana jest m.in. do klasyfikowania jednostek dla potrzeb REGON. Dzieli się ona na 21 sekcji. Każdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca ma obowiązek wybrać odpowiednie kody, które pasować będą do profilu prowadzonej działalności. Podział PKD: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i…
Czytaj dalej

Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Firma (nazwa) spółki może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Chcesz zmienić nazwę? Musisz pamiętać o obowiązku respektowania wszystkich zasad prawa firmowego. Przed zmianą należy sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę – umożliwia to portal Krajowego…
Czytaj dalej

Aktywa w przedsiębiorstwie

Ostatnio pisaliśmy na temat pasywów w przedsiębiorstwie, teraz czas na aktywa! Aktywa zgodnie z ustawa o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Najprościej mówiąc aktywa są ogółem składników majątku firmy, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą w danym…
Czytaj dalej